Nasza witryna korzysta z plików Cookies do celów statystycznych.
Możesz wyłączyć obsługę plików Cookies w opcjach przeglądarki.

Zapraszamy  Państwa do wspólnej podróży po świecie mebli kuchennych. Cel stanowi kuchnia idealna pod względem jakości, wyglądu i funkcjonalności. Chcielibyśmy ułatwić Państwu wybór, aranżacje i dostosowanie zabudowy, dlatego podzieliliśmy naszą podróż na etapy. Każdy z nich pozwoli zapoznać się z procesem projektowania, produkcji i montażu aby stworzyć unikalny zestaw mebli kuchennych dopasowany w pełni do Państwa potrzeb. W każdym etapie będziemy Państwa wspierać naszym doświadczeniem i wiedzą oraz służyć pomocą.

ETAP I - WWW

Cieszymy się bardzo, że rozpoczęli już Państwo swoją podróż od odwiedzenia naszej strony internetowej. Jest to najlepszy moment do przejścia do następnego etapu i zapoznania się z naszą pełną ofertą.


ETAP II - PROJEKTOWANIE I WYBÓR MATERIAŁÓW

Proces projektowania od samego początku odbywa się we współpracy z Państwem pod czujnym okiem naszego projektanta. Swoje doświadczenie i umiejętności zdobywał on i rozwijał współpracując i szkoląc się w Polsce i USA. Jest to gwarancją przygotowania projektów na wysokim poziomie, jednocześnie bardzo oryginalnych i unikalnych. Przy projektowaniu kuchni bardzo ważny jest dla nas podział kuchni na strefy oraz oczywiście ergonomia poziomów tych stref, dlatego pewne informacje takie jak ilość osób w rodzinie, wzrost itp. będą dla nas bardzo przydatne. Pozwoli to nam skrócić Państwa godziny pracy spędzone w kuchni nawet o 25% w ciągu 20lat!!

Kiedy nasz projekt odpowiada w pełni  Państwa potrzebom, możemy przejść do kolejnego etapu czyli wyboru materiałów z których meble będa wykonane. 


ETAP III - ZAMÓWIENIE

Na podstawie przygotowanego i opisanego projektu podpisujemy z Państwem umowę. Jest ona gwarancją realizacji wybranych materiałów i rozwiązań a także brakiem ukrytych kosztów.


ETAP IV - MONTAŻ

Zamówione przez Państwa  zestawy są wcześniej przygotowywane w taki sposób aby montaż na miejscu przebiegł szybko i bezproblemowo. Cena obejmuje transport i całkowity montaż. Po wyjściu naszej ekipy montażowej kuchnia jest gotowa do użycia.

 

ZAKŁADOWA NORMA ODBIRÓW

OPRACOWANA NA PODSTAWIE POLSKICH NORM PN-EN 1116:2006 ICS 97.040.10, PN-EN 14749:2006

 

1. WSTĘP

 

1.1 Przedmiot normy

Przedmiotem niniejszej normy są wymagania techniczne oraz tolerancje wymiarowe i produkcyjne mebli sprzedawanych przez firmę Kuchnie International Furniture Grzegorz Zieliński z siedzibą w Dobrzykowicach dalej IF KUCHNIE, która jest producentem mebli na wymiar takich jak meble kuchenne, pokojowe, biurowe, hotelowe, restauracyjne,  łazienkowe oraz jachtowe, zwane dalej towarem.

1.2 Postanowienia ogólne

Norma Zakładowa wiąże strony, o ile nic innego nie wynika z pisemnych umów zawartych między upoważnionymi przedstawicielami stron. Niniejsza Norma Zakładowa jest integralną częścią każdej oferty, cennika i umowy. Przyjęcie zamówienia do realizacji stanowi równocześnie akceptację Normy Zakładowej przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. Strony podejmujące współpracę z uwzględnieniem Normy Zakładowej, podejmują ją w dobrej wierze, przy zachowaniu zasad rzetelności i uczciwości kupieckiej oraz z poszanowaniem prawa. Przedmiotem obrotu między stronami są towary zawarte w ofercie handlowej IF KUCHNIE.

1.3 ZAKRES STOSOWANIA NORMY ZAKŁADOWEJ

Wymagania niniejsze Normy Zakładowej powinny być stosowane przy projektowaniu, produkcji, montażu i odbiorach końcowych mebli przez Wykonawcę jak i Zamawiającego lub przez ich przedstawicieli.

1.4 OKREŚLENIA

Norma Zakładowa NZ-MS-001:2018-06 określa zasady i tryb składania zamówień oraz wykonania wyrobów znajdujących się w ofercie handlowej IF KUCHNIE  w tym wyrobów na indywidualne zamówienie Kupującego.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE PRODUKTU

2.1 Określenia podstawowe normy

Niniejsza Norma Zakładowa stworzona została w oparciu o Polskie Normy : PN-EN 1116:2006 ICS 97.040.10, PN-EN 14749:2006

2.2 Materiały składowe mebli

Materiały składowe użyte do produkcji mebli posiadają atest higieniczności E1 oraz wykonane są zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 14322, PN-EN 438-3
https://www.swisskrono.pl/Pobierz/Certyfikaty

2.3 Budowa szafek oraz warunki techniczne i tolerancje

a) Boków

1) Boki meblowe wykonane z płyty laminowanej lub płyty mdf.

2) Podczas procesu cięcia lub okleinowania na krawędziach dopuszcza się niewielkie odpryski z tolerancją do +/- 1 ,0mm

3) Zawiasy oraz prowadnice przykręcane są za pomocą wkrętów do drewna.

4) W bokach z półkami wykonany są nawiercenia fi 5 (z dokładnością na wysokości +/- 1,0 mm) do podpórek na półki (w standardowych szafkach dolnych 2 półkI, w standardowych szafkach górnych 2 półki)

5) W tylnej części boku jest nafrezowany rzaz (podcięcie) na płytę HDF grubości +/- 3,2 mm na głębokość +/- 10 mm z przesunięciem od tyłu o 17,0 mm

6) Krawędzie widoczne okleinowane są obrzeżem PCV, ABS, HPL lub melaminą w grubościach od 0,4 mm do 2       mm za pomocą okleiniarki prostoliniowej.

7) Spoina klejowa ma grubość +/- 0,2 mm i jest lekko widoczna.

8) Bok skręcany jest z wieńcem dolnym i górnym za pomocą lamelek drewnianych lub samych wkrętów z tolerancją maksymalnego odchylenia +/- 1,8 mm.

9) Przesunięcia między bokiem a wieńcem dolnym i górnym są w granicach +/- 1,8 mm na długości, szerokości, wysokości i głębokości.

10) Wycięcia wewnętrze wykonywane ręcznie z powodów braku zastosowania piły podcinającej mogą mieć odpryski laminatu +/- 3,0 mm

11) Tolerancja wycięć ręcznych w bokach (np. na zaślepki, rury itp.) wynosi +/-3 mm na długości, szerokości, głębokości, liniowości i kąta.

12) Wymiar boków powinny mieścić się w przedstawionych poniżej granicach odchylenia

Dopuszczalne graniczne odchylenia dla ścisłych wymiarów

  • grubość +/- 0,5 mm
  • długość +/- 1,5 mm
  • szerokość +/- 1,5 mm
  • przekątna +/- 1,5 mm
  • wichrowatość +/- 2,0 mm na 1,0 mb

b) Wieńców górnych i dolnych

1) Wieńce meblowe wykonane z płyty laminowanej lub płyty mdf.

2) Podczas procesu cięcia wieńca na odpowiednią długość powstaje rzaz (podcięcie) po pile podcinającej (piła podcinająca jest szersza od piły głównej) o szerokości +/- 0,3 mm, który po złączeniu z bokiem jest lekko widoczny.

3) Podczas procesu cięcia lub okleinowania na krawędziach dopuszcza się niewielkie odpryski z tolerancją do +/- 1,0 mm

4) W tylnej części boku jest nafrezowany rzaz (podcięcie) na płytę HDF grubości +/- 3,2 mm na głębokość +/- 10,0 mm z przesunięciem od tyłu o 17,0 mm

5) Krawędzie widoczne okleinowane są obrzeżem PCV, ABS, HPL lub melaminą w grubościach od 0,4 mm do 2,0   mm za pomocą okleiniarki prostoliniowej.

6) Spoina klejowa ma grubość +/- 0,2 mm i jest lekko widoczna.

7) Wieniec skręcany jest z bokiem za pomocą za pomocą lamelek drewnianych lub samych wkrętów z tolerancją maksymalnego odchylenia +/- 1,8 mm.

8) Przesunięcia między wieńcem a bokiem są w granicach +/- 1,8 mm na długości, szerokości, wysokości i głębokości.

9) Wycięcia wewnętrze wykonywane ręcznie z powodów braku zastosowania piły podcinającej mogą mieć odpryski laminatu +/- 3,0 mm.

10) Tolerancja wycięć ręcznych w bokach (np. na zaślepki, rury itp.) wynosi +/-3,0 mm na długości, szerokości, głębokości, liniowości i kąta.

11) Wymiary wieńców powinny mieścić się w przedstawionych poniżej granicach odchylenia

Dopuszczalne graniczne odchylenia dla ścisłych wymiarów

Dopuszczalne graniczne odchylenia dla ścisłych wymiarów

grubość +/- 0,5 mm
długość +/- 1,5 mm
szerokość +/- 1,5 mm
przekątna +/- 1,5 mm
wichrowatość +/- 3,0 mm na 1,0 mb

c) Półek

1) Półki meblowe wykonane z płyty laminowanej lub płyty mdf.

2) Podczas procesu cięcia półki na odpowiednią długość powstaje rzaz (pocięcie) po pile podcinającej (piła podcinająca jest szersza od piły głównej) o szerokości +/- 0,3mm, który po złączeniu z bokiem jest lekko widoczny

3) Podczas procesu cięcia lub okleinowania na krawędziach dopuszcza się niewielkie odpryski z tolerancją do +/- 0,8 mm

4) Krawędzie widoczne okleinowane są obrzeżem PCV, ABS, HPL lub melaminą w grubościach od 0,4 mm do 2,0 mm za pomocą okleiniarki prostoliniowej.

5) Spoina klejowa ma grubość +/- 0,2 mm i jest lekko widoczna.

6) Półka zamontowana jest do boku mebla za pomocą kołka podporowego fi 5 mm lub jeśli zachodzi taka potrzeba za pomocą kątownika z tworzywa sztucznego z tolerancją maksymalnego odchylenia +/- 1,8 mm na wysokości, szerokości i głębokości.

7) Połka jest na głębokości mniejsza od boku od 5 mm do 50 mm.

8) Wycięcia wewnętrze wykonywane ręcznie z powodów braku zastosowania piły podcinającej mogą mieć odpryski laminatu +/- 3,0 mm

9) Tolerancja wycięć ręcznych w bokach (np. na zaślepki, rury itp.) wynosi +/-3,0 mm na długości, szerokości, głębokości, liniowości i kąta.

10) Wymiary półek powinny mieścić się w przedstawionych poniżej granicach odchylenia

Dopuszczalne graniczne odchylenia dla ścisłych wymiarów

grubość +/- 0,5 mm

długość +/- 1,5 mm

szerokość +/- 1,5 mm

przekątna +/- 1,5 mm

wichrowatość +/- 3,0 mm na 1,0 mb

d) Tylnej płyty zwanej „ plecówką”

1) Tylna płyta może być wykonana płyty HDF 3-4 mm, płyty laminowanej lub płyty mdf.

2) Podczas procesu cięcia płyt na odpowiednie wymiary powstaje rzaz (podcięcie) po pile podcinającej (piła podcinająca jest szersza od piły głównej) o szerokości +/- 0,3 mm, który po złączeniu z bokiem, wieńcem, zaślepką lub półką jest lekko widoczny.

3) Podczas procesu cięcia lub okleinowania na krawędziach dopuszcza się niewielkie odpryski z tolerancją do 1,0 mm

4) Tylną płytę montuje się za pomocą : zszywek, gwoździ lub wkrętów

5) Wymiary tylnej powinny mieścić się w przedstawionych poniżej granicach odchylenia

Dopuszczalne graniczne odchylenia dla ścisłych wymiarów

grubość +/- 0,5 mm

długość +/- 2,0 mm

szerokość +/- 2,0 mm

przekątna +/- 2,0 mm

wichrowatość /- 3,0 mm na 1,0 mb

e) Frontów

1) Fronty meblowe wykonane z płyty laminowanej , płyty mdf arylowanej lub malowanej, drewna, forniru szkła i aluminium.

2) Podczas procesu cięcia lub okleinowania na krawędziach dopuszcza się niewielkie odpryski z tolerancją do +/- 0,5 mm

3) Zawiasy przykręcane są do frontów za pomocą wkrętów do drewna.

4) We frontach z uchwytem wykonywane są otwory pod uchwyt w odległościach zależnych od rodzaju uchwytu z dokładnością na wysokości i szerokości +/- 1 mm

5)Krawędzie widoczne okleinowane są obrzeżem PCV, ABS, HPL lub melaminą w grubościach od 0,4 mm do 2,0 mm za pomocą okleiniarki prostoliniowej.

6) Spoina klejowa ma grubość +/- 0,2 mm i jest lekko widoczna.

7) Fronty wykonywane są z wysokości i szerokości od 4,0 mm do 8,0 mm mniejsze od korpusu szafki.

8) We frontach witrynowych szkło montowane jest w zależności od typu frontu na silikon, listwy lub specjalne zaczepy do szyb.

9) Tolerancja wycięć pod szkło we frontach witrynowych na szerokości, wysokości i przekątnej wynosi +/- 2,0 mm

10) Wymiar frontów powinien mieścić się w przedstawionych poniżej granicach odchylenia

Nazwa tolerowanej wartości

Tolerancja

długość ± 1 mm

szerokość ± 1 mm

grubość ± 0,5 mm

Odchylenia do prostolijności

2,5 mm / 1 mb

2,5 mm / 1 mb

Wichrowatość

2,5 mm / 1 mb

2,5 mm / 1 mb

Kąt narożnika

± 2°

± 2°

Dopuszczalne odchylenia od płaszczyzny wynoszą +/- 2,5 mm do wysokości 900 mm, od wysokości 901 mm do 2500 mm firma IF KUCHNIE nie gwarantuje stabilności produktów bez zastosowania specjalnych elementów napinających.

f) Blatów

1) Blaty mogą być wykonane z płyty wiórowej okleinowanej laminatem HPL, kompozytu, płyty laminowanej dwustronnie, kwarcytu, kamienia lub konglomeratu.

2) Grubość blatu jest określana indywidualnie ze względu na różne materiały.

3) Podczas procesu cięcia blatów na odpowiednie wymiary powstaje rzaz po pile podcinającej (piła podcinająca jest szersza od piły głównej) o szerokości +/- 0,3 mm, który po złączeniu z bokiem, zaślepką lub drugim blatem jest lekko widoczny.

4) Podczas procesu cięcia lub okleinowania na krawędziach dopuszcza się niewielkie odpryski z tolerancją do +/- 1,0 mm

5) Blaty montuje się do mebli za pomocą wkrętów których długość jest dobierana do grubości blatu.

6) Wymiary blatów powinny mieścić się w przedstawionych poniżej granicach odchylenia

Dopuszczalne graniczne odchylenia dla ścisłych wymiarów

grubość +/- 0,5 mm

długość +/- 2,0 mm

szerokość +/- 2,0 mm

przekątna +/- 2,0 mm

wichrowatość +/- 2,0 mm na 1,0 mb

2.4 Dopuszczalne wady powierzchni i elementów widocznych mebli.

a) Warunki obserwacji i oceny wad

1) Meble należy oglądać przy rozproszonym świetle dziennym lub równoważnym. Obserwator powinien znajdować się w odległości 1m od mebli, obserwując je prostopadle nieuzbrojonym okiem.

facebook